Grad Šabac

Project 11 of 18

Dizajn, kataloga, banera, brošure za potrebe prezentacije industrijske zone u Šapcu. Grad Šabac je osvojio 1. mesto u okviru projekta MEGA gde je se gradovima učesnicima ocenjivala sveobuhvatna prezentacija potencijala za investiranje.

Category: